X

 

Aktualno 

ALI JE PRIHODNOST LEGALNA?

Uporaba legalno pridobljenih vsebin se v zahodnem svetu veča. V Sloveniji je ravno nasprotno, večina varovanih del se pridobiva na nelegalen način. Priznajmo avtorjem njihovo delo in jim omogočimo kreativno svobodo.
 •  
  Povprečje v Evropi: 71% vseh uporabnikov interneta starih 16-64 let dostopajo do glasbe legalno.
  Plačljivo predvajanje glasbe je v porastu. Kar 1/3 uporabnikov starih 16-24 plačuje za audio predvajanje.
 •  
  Audio Streaming postaja v Evropi vedno bolj popularen
  Situacija v Sloveniji pa je ravno nasprotna. Slovenija opazno izgublja uporabnike streaming spletnih strani - namesto streaminga se poslužujejo piratstva.
 •  
  Digitalni svet je popolnoma spremenil načine, kako konzumiramo vsebine. Digitalno. Vrednote ostajajo iste
  Kljub temu skoraj polovica mladih 16-24 let uporablja nelegalna »stream ripping services«. Z glasbo se najbolj poistovetijo mladi od 13-15 let, zato je izjemno pomembno izobraževanje.
ALI JE PRIHODNOST LEGALNA?

Pomagajte nam zaščititi intelekturalno lastnino! 

 
Prijavite nelegalne vsebine

PODROČJA DELOVANJA

Ozaveščamo, opominjami in usmerjamo k legalnim vsebinam. Le s spoštovanjem in podporo kreativnih ljudi sedenje in prihodnje generacije bomo zagotovili koristi od pestre in raznolike izbire avtorskih vsebin. 
Več >
Izvajamo monitoring in sledimo kršitvam na spletu, v RA in TV programih. Prepoznavamo kršitelje in pridobivamo podatke o njih.
Več >
Izvajamo tehnične blokade, opominjamo in zahtevamo odstranitev nelegalnih vsebin, izvajamo inšpekcijske in sodne postopke.
Več >
Pomagamo pri vzpostavitvi legalnih sistemov v RS.
Graph

PIRATSTVO V SLOVENIJI

 

Vsak lahko pripomore k legalni uporabi vsebin. Bodite zgled!

  23,14

nelegalnih obiskov / prebivalca do nelegalnih glasbenih vsebin v Sloveniji

  41,73

nelegalnih obiskov / prebivalca do nelegalnih filmskih & TV vsebin v Sloveniji

  5 %

povečanje piratstva v 2015 v Sloveniji

  $ 12,5 mrd

gospodarskih izgub vsako leto v ZDA

SPODBUJAJMO IN SPOŠTUJMO KREATIVNOST

Delujemo na različnih področjih.